I I I


We landed -
Me on my head, and you were on your feet
Let's turn it around - try over again
We're stranded -
You on your back and i was on my knees
Let's turn it around - try over again
You shouted:
Won't something come to make me understand
Let's turn it around - try over again
I doubted:
That came so fast - it's tough to apprehend
Let's turn it around - try over again
Maybe this time something'll happen
For now, I deny way too much,
You've got me wasting all this time
And I swear I don't know when
All these troubles are coming to an end
But what you say sounds all right by me
So i'm spending all my time with youCaptcha
Liedje Gandharvas I I I is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I I Imits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gandharvas I I I downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I I I in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.