Songtekst van Gandharvas: Two at a Table Set for Three

Two at a Table Set for Three


Give me the time
I got no reservations Go on
Disclose your crime
Say it with conviction! Go on
Clean your plate
It's time to cleare the slate
I hope you're up to it
'Cause it ain't gonna wait
When to deliberate two long is two late Always
Pour out the wine
Let's spill some libations! Go on
Drink a toast to a ghost
Drink a toast to the most
Now!Captcha
Liedje Gandharvas Two at a Table Set for Three is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Two at a Table Set for Threemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gandharvas Two at a Table Set for Three downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Two at a Table Set for Three in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.