When I Grow Up


I've been caught out
Like a giant juggernaut
Happy hours
Golden showers
On a cruise to freak you out

We could fly a helicopter
Nothing left to talk about
Entertain you
Celebrate you
I'll be back to frame you

Chorus:
When I grow up
I'll be stable
When I grow up
I'll turn the tables

Trying hard to fit among you
Floating out to wonderland
Unprotected
God I'm pregnant
Damn the consequences

Chorus

Blood and blisters
On my fingers
Chaos rules when we're apart
Watch my temper
I go mental
I'll try to be gentle

Chorus

When I grow up
When I grow up
When I grow up
I'll turn the tables

Bridge:
Don't take offense
Better make amends
Rip it all to shreds and let it go

I rip it all to shreds and let it go
I rip it all to shreds and let it go
I rip it all to shreds and let it goCaptcha
Widget
Liedje Garbage When I Grow Up is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied When I Grow Upmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Garbage When I Grow Up downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje When I Grow Up in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.