King of Trash


Hey! Sugar Sugar, my sweet honey pie
Baby let me tell ya about the teenage lie
Your lips will be kissed, stories will be told
Just remember 'sick sick' all that glitters is gold.

He's calling now, he's calling...
And the song that he sang, meant everything
"King of Trash"

Me. I'm not young. Me, I'm not old
The revolution failed, so I've been told take me to the
Moon,
Me, I'd like that. I'm no prune.

He's calling now, he's calling...
And the song that he sang, meant everything
"King of Trash"

So pretty children it's time for bed
Keep-a-dreamin' dreamy dreams
What dies aint dead

"The King is dead his coffin a shiny black
Six Angels they hang-out at his back,
Two to sing, two to pray, two to carry his soul away...

He's calling now, he's calling...
And the song that he sang, meant everything
And the song that you sing, don't mean anything
And the song, the song that I sing,
Means everything
"King of Trash"
"The King of Trash"Captcha
Widget
Liedje Gavin Friday King of Trash is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied King of Trashmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gavin Friday King of Trash downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje King of Trash in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.