Living In Sin


I know you write me sexy letters, and you send your pictures for my wall
You found the hotel where I'm stayin'
And you built up the nerves and then you called
Chorus:
I'm living in sin (at the holiday inn)
At the holiday inn, yeah (living in sin)
I'm living in sin (at the holiday inn)
At the holiday inn (just living in sin)

You tell me, you want me to protect you, but sometimes my love can go too far
Deep in your heart you wanna love me, come closer, I know who you are

chorus

Deep in your heart you wanna love me, come closer, I know who you are
I know who you are

(phonecall)

I know you write me sexy letters, but sometimes my love can go too far

chorus

(Living in sin) I'm living in sin (holiday - at the holiday inn)
(Living in sin) At the holiday inn, yeah (holiday - living in sin)
(Living in sin) Won't you open the door (holiday - at the holiday inn)
(Living in sin) Won't you come on (in) out (in) out
(repeats out)Captcha
Liedje Gene Simmons Living In Sin is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Living In Sinmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gene Simmons Living In Sin downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Living In Sin in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.