Songtekst van Genitorturers: Procession (Dave Ogilvie Mix)

Procession (Dave Ogilvie Mix)


Subjected nevermore, to the whims of the dying
Steal their flesh, from the pool of the lying
Injected more, erythematous moisture
Beyond high, by the chosen kind
Feel it, to breathe evermore
Of the wicked of the world, where processions' end
Subjected nevermore, to the fears of the dying
Feel their high, attempts to allude
Your flesh will sigh, in the midst of moisture
One sect more for the chosen kind
Can you feel it? Can you feel their high?
Feel it! Breathe evermore!
Breathe from the chosen kind, then lie back down
Feel their high and breathe evermore
End your search for the nevermoreCaptcha
Liedje Genitorturers Procession (Dave Ogilvie Mix) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Procession (Dave Ogilvie Mix)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Genitorturers Procession (Dave Ogilvie Mix) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Procession (Dave Ogilvie Mix) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.