This Masquerade


Are we really happy here
With this lonely game we play
Looking for words to say
Searching but not finding
understanding anywhere
We're lost in a masquerade

Both afraid to say we're just to far away
>From being close together from the start
We tried to talk it over but the words got in the way
We're lost inside this lonely game we play

Thoughts of leaving disappear
Every time I see your eyes
No matter how hard I try
To understand the reasons
Why we carry on this way
We're lost in a masqueradeCaptcha
Liedje George Benson This Masquerade is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied This Masquerademits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje George Benson This Masquerade downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje This Masquerade in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.