China Doll


Sometimes I go down to old China town
And just walk around just wander around
Where amber lights gleam and blue shadows fall
Just dreaming a dream of my China doll
A silk Chinese coat a little blue pants caral pink lips and tiny pale hands
Oh my China doll my lonely tears fall
I'll never forget you never forget you my China doll
Sometimes I go down and just hang around
And just hang around a boat China bound
And I'd give the word to just leave it all
And sail on that boat to my China dollCaptcha
Widget
Liedje George Hamilton IV China Doll is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied China Dollmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje George Hamilton IV China Doll downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje China Doll in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.