Dead or alive


Fallin' in love is one free ride
Spending my time getting high
Never know what you expect from me
The worst you get is the best you see
I'm going crazy am I really alive
If everyone fallow us do we ever survive
I sometimes wonder if I get up dead or alive
Used to be a spaceman
To far out to neverland
Enjoy it like it nothing knew
But this is heaven and hell and we don't let through
Used to be to blind to see
Destroy everythings infront of me
People stand and ask me why
Will I get up alive or will I dieCaptcha
Widget
Liedje G.G. Allin Dead or alive is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dead or alivemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje G.G. Allin Dead or alive downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dead or alive in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.