Love Welcome Home


I, I know I'm just a man, one grain of sand
I know, I know that she's just a girl, just one in the world
But I swear when I held her tonight, we touched the sky, oh
I could not hold back the tears from my eyes
Chorus:
Love welcome home, I've been so alone
Dying inside, 'cos I'm so lost without you
Love welcome home, this heart of mine nearly turned to stone
Nearly turned to stone
Now I live right here indoor, oh night by night
Oh girl what you've done changes everything, what's right is right
When I'm lying next to you, I can see so perfectly, oh
It took so long, but now you're here with me
chorus
(Instrumental break)
They say love is a miracle, oh baby
They must be right, 'cos I can see a miracle inside
Oh inside your eyes tonight
Love welcome home, I've been so alone
Dying inside, 'cos I'm so lost without you
Love welcome home, this heart of mine nearly turned to stone, oho
Love welcome home, this heart of mine nearly turned to stone, ohoCaptcha
Widget
Liedje Giant Love Welcome Home is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Love Welcome Homemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Giant Love Welcome Home downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Love Welcome Home in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.