Thunder and Lightning


I want you, I think I'm on fire
Well believe it or not, it's true, my love is not a liar
It's gonna take some time, yeah a whole lotta time
But if I have to wait another day, I'm gonna lose my mind
'Cause all I wanna do is make sweet love to you, oh yeah
Thunder, lightning - ooh, every time we touch
Thunder, lightning - I need it so much
I see smoke over the horizon
You got me all fired up inside, and my temperature's risin'
I think I hear some noise, yeah a whole lotta noise
Well that's my heart going crash bang boom, I can't keep it quiet
And I don't like tempting fate, but before it gets too late
Thunder, lightning - ooh every time we touch
Thunder, lightning - oh girl, I want it so much
Thunder, lightning - girl, you got that look in your eyes
Thunder, lightning - it's gonna happen tonight
Make it happen all night
Caught in a hot emotion, I've got a fire to fight
But I never had a notion to give in tonight
(Instrumental break)
'Cause all I wanna do is make sweet love to you, that's why I gotta cry
Thunder, lightning - ooh every time we touch
Thunder, lightning - no girl, well I want you so much
Thunder, lightning - yeah, you got the look in your eyes
Thunder, lightning - it's gonna happen tonight
Thunder, lightning (repeats out)Captcha
Liedje Giant Thunder and Lightning is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Thunder and Lightningmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Giant Thunder and Lightning downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Thunder and Lightning in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.