E Poi/R


E poi e poi
e poi sar? come morire
cadere gi? non arrivare mai
e poi sar? e poi sar? come bruciare
nell'inferno che imprigiona
E se ti chiamo amore
tu non ridere se ti chiamo amore
E poi e poi
e poi sar? come morire
la notte che, che non passa mai
e poi sar? e poi sar? come impazzire
in un vuoto che abbandona
E se ti chiamo amore
tu non ridere se ti chiamo amore
Amore che non vola
che ti sfiora il viso e ti abbandona
amore che si chiede
ti fa respirare e poi ti uccide
e poi e poi ti dimentica
ti libera e poi e poi
la notte che, che non passa mai
la notte che, che non passa mai
E poi e poi
e poi sar? come sparire
nel vuoto che, che non smette mai
e poi sar? e poi sar? come morire
se vorrai andare via
Se ti chiamo amore
tu non ridere se ti chiamo amore
Amore che non vola
che ti sfiora il viso e ti abbandona
amore che si chiede amore che si spiega
ti fa respirare e poi ti uccide
e poi e poi ti dimentica
ti libera e poi e poi
la notte che, che non passa mai
la notte che, che non passa maiCaptcha
Widget
Liedje Giorgia E Poi/R is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied E Poi/Rmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Giorgia E Poi/R downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje E Poi/R in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.