Am I Reached


Summer nights and city lights
Coming over me
As I dance the night away
It just comes natrually

Bridge
Dreaming of you
Thinking of you
It's like I can almost see you
Right here, and right now
There's something magical
Something beautiful

Chorus
But when I think
I know that you're no good
You lie to get your way
And you're no friend of mine

SO don't come near me when you see me near
And don't listen to me when you hear me cheer
Oh baby just leave me I'm not gonna love you
I don't really care who
Who sees

Bridge
Chrous

Never forgetting you but not today
Just waiting here
No price to pay
And when I sleep, when I dream
And you're here
Never want you near
Don't understand what you have
With me, just hopeless jave
Am I reached oh baby now

Chorus
(Am I reached)
Never forgetting you
(Am I reached)
No price to pay
(Am I reached)
Cos baby I'm here to stay

Repeat to fadeCaptcha
Widget
Liedje Girls Aloud Am I Reached is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Am I Reachedmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Girls Aloud Am I Reached downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Am I Reached in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.