Songtekst van Glen Gray: Its The Talk Of The Towngg

Its The Talk Of The Towngg


MY HEART TELLS ME
Glen Gray
- from "Sweet Rosie O'Grady"
My heart tells me this is just a fling
Yet you say our love means everything
Do you mean what you are saying?
Or is this a little game you're playing?
My heart tells me I will cry again
Lips that kiss like yours could lie again
If I'm fool enough to see this through
Will I be sorry if I do?
Should I believe my heart or you?Captcha
Liedje Glen Gray Its The Talk Of The Towngg is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Its The Talk Of The Townggmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Glen Gray Its The Talk Of The Towngg downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Its The Talk Of The Towngg in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.