Looking Glass GirlLike a looking-glass-girl
In a minature world
Saw you dance like dice
And tumble to the floor

Like a looking-glass-girl
In a minature world
Whirl your Disney arms
And jump the merry-go-round

The umbrella man is shouting
We shake his paper hands
There's mirrors down beneath our feet so
"Let's skate down the street"

The casino man is laughing
He wears a shivering hat
We peel away like tinsel
Stick like splinters to the wall

Like a looking-glass-girl
In a minature world
She saw you dressed in rags
In-and-out of a Jack-in-a-box

Because she's a looking-glass-girl
In a minature world
Whirl your see-saw arms
And ride the catherine wheel
(foot footCaptcha
Widget
Liedje Glove Looking Glass Girl is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Looking Glass Girlmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Glove Looking Glass Girl downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Looking Glass Girl in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.