OrgyA disease is under my fingernails
It stains me like a tattoo

Back on the rack
Aching with time
Your face is familiar
From another crime

And we could swim
We could swim
My little fishes and me

Overgrown senses prickle and spark
The flesh is in the palm of my hand

Back on the rack
Love under will
Your face is familiar
From another kill

A tongue explodes into my mouth
A taste of coma and tears

Back on the rack
My shape of rage
Your face is familiar
From another cage

And we could swim
We could swim
My little fishes and meCaptcha
Widget
Liedje Glove Orgy is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Orgymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Glove Orgy downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Orgy in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.