Starman


Didn't know what time it was, the lights were lo-o-ow
I leaned back on my radi-o-o
Some cat was layin' down some rock 'n' roll
Lotta soul, he said

Then the loud sound did seem to fa-a-de
Came back like a slow voice on a wave of pha-a-se
That weren't no DJ that was hazy, cosmic jive

There's a starman waiting in the sky
He'd like to come and meet us
But he thinks he'd blow our minds
There's a starman waiting in the sky
He's told us not to blow it
'Cause he knows it's all worthwhile

He told me
Let the children lose it
Let the children use it
Let all the children boogie

I had to phone someone, so I picked on you, ooh, ooh
Hey, that's far out, so you heard him too, ooh, ooh
Switch on the TV, we may pick him up on channel two

Lookin' out your window, I can see his li-i-ight
If we can sparkle, he may land toni-i-ight
Don't tell your poppa or he'll get us locked up in fright

There's a starman waiting in the sky
He'd like to come and meet us
But he thinks he'd blow our minds
There's a starman waiting in the sky
He's told us not to blow it
'Cause he knows it's all worthwhile, oh

Let the children lose it
Let the children use it
Let all the children

There's a starman waiting in the sky
He'd like to come and meet us
But he thinks he'd blow our minds
There's a starman waiting in the sky
He's told us not to blow it
'Cause he knows it's all worthwhile, oh

He told me
Let the children lose it
Let the children use it
Let all the children boogieCaptcha
Widget
Liedje Golden Smog Starman is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Starmanmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Golden Smog Starman downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Starman in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.