Songtekst van Good Riddance: All The Joy You're Ever Known

All The Joy You're Ever Known


When there抯 something
That won抰 let you sleep
Can you live with
The secrets you keep

All the pain all the pride
All the poison you抳e taken
That抯 killing you inside

There抯 a manifested bitterness
In all the joy you抳e known
There抯 no point in redemption
Some things are better left alone

I抳e waited
For freedom from bondage of self
Grow tired of everyone else
Grown cold
Grown sick of the doctrine
The lies that I抳e been toldCaptcha
Widget
Liedje Good Riddance All The Joy You're Ever Known is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied All The Joy You're Ever Knownmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Good Riddance All The Joy You're Ever Known downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje All The Joy You're Ever Known in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.