Boxing Day


When one browbeating lasts a lifetime
I cant recall the last time
Quiet conversation served
Whats left to solve by mute indifference?
Still we carry on this way
Prescribed and uninvolved

This holds no ordinary pretext
This isnt one more thing we can endeavor to deny
Fighting back tears wont stop the bleeding
Left to bite each others heads off
We forget to even try

Seems its never time
Its never time
Seems its never time
Its never time

Your face disturbs my sleep
You interrupt my savage dreams
I'd trade this vision
For just one more shot at you
Just beyond the setting sun
I can see the cities skyline receding
And these old lines
And these old lines keep repeating
yeahCaptcha
Widget
Liedje Good Riddance Boxing Day is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Boxing Daymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Good Riddance Boxing Day downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Boxing Day in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.