Texas


I feel a chill in the air today
And though we never started out that way
We've got to ask ourselves
Is this the land that our fathers made?
That silver spoon is going to fade and rust
Got no respect and we've lost our trust
And Texas, what's become of your favorite sons?

[Chorus]

Why are your friends all acting strange?
This ain't no time for a foolish heart
It's time we've got to act our age
You'll never break me down

Better believe we've got our eyes on you
And we know the crooked things you do
You'd better wake up now
And answer for the things you've done

All of the lies that you propagate
You've raped the charm from the lone star state
And there's a cancer deep
Inside a Texas heart tonightCaptcha
Widget
Liedje Good Riddance Texas is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Texasmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Good Riddance Texas downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Texas in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.