Songtekst van Gordon Lightfoot: Song For A Winter's Night

Song For A Winter's Night


The lamp is burnin' low upon my table top
The snow is softly falling
The air is still within the silence of my room
I hear your voice softly calling
If I could only have you near
To breathe a sigh or two
I would be happy just to hold the hands I love
Upon this winter night with you

The smoke is rising in the shadows overhead
My glass is almost empty
I read again between the lines upon each page
The words of love you sent me

If I could know within my heart
That you were lonely too
I would be happy just to hold the hands I love
Upon this winter night with you

The fire is dying now, my lamp is growing dim
The shades of night are liftin'
The morning light steals across my windowpane
Where webs of snow are driftin'

If I could only have you near
To breathe a sigh or two
I would be happy just to hold the hands I love
Upon this winter night with you
And to be once again with with youCaptcha
Liedje Gordon Lightfoot Song For A Winter's Night is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Song For A Winter's Nightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gordon Lightfoot Song For A Winter's Night downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Song For A Winter's Night in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.