Hey Mickey


Oh Mickey, you're so fine you're so fine you blow my mind, hey Mickey, hey Mickey)
(Oh Mickey, you're so fine you're so fine you blow my mind, hey Mickey, hey Mickey)
(Oh Mickey, you're so fine you're so fine you blow my mind, hey Mickey)

Hey Mickey!You've been around all night and that's a little long
You think you've got the right but I think you've got it wrong
Why can't you say goodnight so you can take me home, Mickey

'Cause when you say you will, it always means you won't
You're givin' me the chills, baby, please baby don't
Every night you still leave me all alone, Mickey

Oh Mickey, what a pity you don't understand
You take me by the heart when you take me by the hand
Oh Mickey, you're so pretty, can't you understand
It's guys like you Mickey
Oh, what you do Mickey, do Mickey
Don't break my heart, Mickey
Hey Mickey!

Now when you take me by the, who's ever gonna know
Everytime you move I let a little more show
There's somethin' we can use, so don't say no, Mickey

So come on and give it to me any way you can
Any way you wanna do it, I'll treat you like a man
Oh please, baby, please, don't leave me in a jam, Mickey

Oh Mickey, what a pity you don't understand
You take me by the heart when you take me by the hand
Oh Mickey, you're so pretty, can't you understand
It's guys like you Mickey
Oh, what you do Mickey, do Mickey
Don't break my heart, Mickey
(Oh Mickey, you're so fine you're so fine you blow my mind, hey Mickey, hey Mickey)
(Oh Mickey, you're so fine you're so fine you blow my mind, hey Mickey, hey Mickey)
(Oh Mickey, you're so fine you're so fine you blow my mind, hey Mickey)
Oh Mickey, what a pity you don't understand

You take me by the heart when you take me by the hand
Oh Mickey, you're so pretty, can't you understand
It's guys like you Mickey
Oh, what you do Mickey, do Mickey
Don't break my heart, Mickey
Oh Mickey, what a pity you don't understand
You take me by the heart when you take me by the hand
Oh Mickey, you're so pretty, can't you understand
It's guys like you Mickey
Oh, what you do Mickey, do Mickey
Don't break my heart, Mickey
Oh Mickey, what a pity you don't understand
You take me by the heart when you take me by the hand
Oh Mickey, you're so pretty, can't you understand
It's guys like you Mickey
Oh, what you do Mickey, do Mickey
Don't break my heart, Mickey
Oh Mickey, what a pity you don't understand
You take me by the heart when you take me by the hand
Oh Mickey, you're so pretty, can't you understand
It's guys like you Mickey
Oh, what you do Mickey, do Mickey
Don't break my heart, Mickey {fadeCaptcha
Liedje Gos Go Hey Mickey is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hey Mickeymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gos Go Hey Mickey downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hey Mickey in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.