Retribution


Dark powers... to weave a common goal
Hard as steel, hard as the ground you stand!
What was rotten and now corrupt
Shall be stripped... torn asunder!
A bloodied ravaged cloth
The remnants of betrayal

A mixture of innocence and wickedness
A piercing glare
A tale of another time
RETRIBUTION! [x4]

The torments of sleep, a battle of one's will
Who fails who? The Achilles shield
With or without the hammer of damnation
Bearers of life or death
Onwards reap destruction
Onwards, come on!
Onwards reap destruction
Onwards... OBLITERATION!Captcha
Liedje Gospel Of The Horns Retribution is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Retributionmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gospel Of The Horns Retribution downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Retribution in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.