Medusa


Avverto la tua presenza
Nel buio denso di terrore,
Sibili piano, strisciante paura,
Sei vicina, adombri la mia mente,
I tuoi occhi cosa vedo?
In pietra mi tramuto,
Se solo non avessi fissato il mio sguardo
In te misantropia,
Gorgone incateni l'anima

"I feel your presence
In the dark laden with terror,
You his slowly, slithery fear,
You are near, you overshadow my mind,
Your eyes What do I see?
I change into stone,
If only I had not fixed my gaze
On you misanthropy,
Gorgon's head,
You have enslaved my soul"Captcha
Widget
Liedje Gothica Medusa is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Medusamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gothica Medusa downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Medusa in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.