Nel Buio


Siedi qui, vicino a me,
parlami del cielo, dei tuoi viaggi e poi di poesia
Dimmi prima che tutto svanisca,
esiste l'infinito nel buio

"Sit down here, near to me,
talk me about the sky, your travels and about poetry
Tell me before everything vanishes,
infinity exists in the darkness"Captcha
Widget
Liedje Gothica Nel Buio is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Nel Buiomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gothica Nel Buio downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Nel Buio in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.