Nothingness


It's dark and I retire into myself,
My thought is taken away by the wind
It's a background music to the rhythm
Of the breaking waves, to breathing

Why is this world so gloomy,
The dark labyrinth is consuming me,
No madness because I feel,
Nothingness, I feel you inside meCaptcha
Liedje Gothica Nothingness is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Nothingnessmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gothica Nothingness downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Nothingness in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.