Come With Me


Come With Me
Written by Graham Nash
Pub By Nashnotes, Inc (BMI)
From the album Songs For Survivors
© 2002

Fine lines intersecting, knowing they're going to touch
Let them be, Sets us free, Come with me

Old tree reaching upward, closer to the sky
Touch your face, saving grace, come with me

Love never dies, it lies deeper and deeper
With my hand on my heart we'll go on and on

Love never dies it lies deeper and deeper
With my hand on my heart we'll go on and on

With our open arms – intertwining, loving you so much
Let us be, honestly, come with meCaptcha
Widget
Liedje Graham Nash Come With Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Come With Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Graham Nash Come With Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Come With Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.