Intervening Coma CelebrationI turn my face and
look under the surface
Reflected and sluiced
as a sensemachine

My eyes become grey

Falling and falling while
My subconscious feeds
my intelligence
Intervening coma celebration

Close down the vast doors
I am a prisoner
in the kinkiest taboo

The effect of
my sombre meditation
pulls me down
to the interface
of all delusionsCaptcha
Widget
Liedje Grand Alchemist Intervening Coma Celebration is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Intervening Coma Celebrationmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Grand Alchemist Intervening Coma Celebration downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Intervening Coma Celebration in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.