Misunderstanding


So - Sorry isn't much
It doesn't do the trick
Trying to find who's wrong
It doesn't matter much

I try to hold out my hands
Praying that you'll take
Trust in my love
Misunderstanding

So - You don't want to talk
You want to turn your back
Anger's just a mask
I'll be there when it cracks

I try to hold out my hands
Praying that you'll take
Trust in my love
Misunderstanding

So - Sorry isn't much
I say it anyway
Hoping in our hearts
Something's going to change

I try to hold out my hands
Praying that you'll take
Trust in my love
Misunderstanding

MisunderstandingCaptcha
Liedje Grapes Of Wrath Misunderstanding is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Misunderstandingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Grapes Of Wrath Misunderstanding downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Misunderstanding in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.