Come On And Say It


GLORY BOUND
Grass Roots
All the sun on the outside
Doesn't touch what I feel within
When I've got you beside me
I'm reachin' out for the rainbow's end
You get to me & give me a feelin' that's comin' on
Gettin' stronger & stronger
CHORUS:
Glory bound to that everlastin' feelin'
Glory bound, oh I'm never never comin' down
It's 5:00 in the mornin'
I'm lookin' out on a sky of gray
I don't care, let the rains come
If I'm with you it's a sunny day
You make me feel so close to heaven
Whenever I'm beside you
(chorus)
I need the comfort I see in your smile
I need the touch of your hand
Come on & bring out the best in me, girl
Don't you know that you can
(repeat chorus & fade)

From: Collins CrapoCaptcha
Liedje Grassroots Come On And Say It is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Come On And Say Itmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Grassroots Come On And Say It downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Come On And Say It in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.