River Is Widegr


THE RUNWAY
Grass Roots

I've been a brother to sorrow
I've been surrounded by gloom
'Cause this hotel's got hot & cold runnin'
Heartache in every room
Checkin' out of here in the mornin'
Even that will be too much time
I'm gonna get up on a big white bird
Waitin' after you with a line

CHORUS:
Oh the runway is the one way to get back to you
Oh the runway is the one way to get back to you
If I have to beg, steal or borrow
I'll be seein' you, girl, tomorrow
Oh the runway is the one way to get back to you

TV's gonna get to me
Haven't heard a bit of good news
Who needs that when I'm sittin' here chewin'
I'm goin' struttin' in blues
I threw 'way to wake me at 7
Don't you wait a minute too long
I'm gonna leave with a one-way ticket
Goin' back to where I belong

(chorus)

(repeat 1st line of chorus & fade)

From: Collins CrapoCaptcha
Widget
Liedje Grassroots River Is Widegr is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied River Is Widegrmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Grassroots River Is Widegr downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje River Is Widegr in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.