Temptation Eyes


Things I Should Have Said
The Grass Roots
(PF Sloan - Steve Barri)

I didn't cry
I just stood and watched her say goodbye
She closed the do-or
And said "I don't want to see you anymore"

Things I should have said to her
That maybe would have changed her mind to stay
Things I should have said to her
Like "girl, I love you so let love find a way"

Was it that she
Just couldn't understand a man like me
Was I to blame
Did I leave too many things unexplained?

Things I should have said to her
That maybe would have changed her mind to stay
Things I should have said to her
Like "girl, I love you so let love find a way

Why didn't I try telling her
She was all I had
Why didn't I try telling her
Now she's gone and I feel oh so bad

I didn't cry
I just stood and watched her say goodbye
She closed the do-or
And said "I don't want to see you anymore"
Things I should have said to her [repeat to fade]Captcha
Liedje Grassroots Temptation Eyes is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Temptation Eyesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Grassroots Temptation Eyes downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Temptation Eyes in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.