Penelope


Penelope works in the market
Down in the coconut trees
She's saving up all her money
To go to America across the sea

She once had an uncle
He lived in Detroit town
They got all his post cards
But his body has never been found

To this day
To this day

She got a job as a domestic
Workin' for the minimum wage
All her friends back home in Jamaica
They say, 'You really got it made in the shade'

But they don't see her sweat and grind
And her bended on her knees
She wishes she was back in Jamaica
Beneath the coconut trees

[Chorus]

Everyday, Everyday
Everyday, Everyday

[Solo]

[Chorus]

Penelope's back in the market
She found what it was all about
Oh no, she doesn't regret it
She's just glad that she got out

But others aren't so lucky
They're there till the day they die
Trapped in steel and concrete
No beach No moon No sky

[Chorus]

[Solo]

[Chorus]Captcha
Widget
Liedje Great Big Sea Penelope is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Penelopemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Great Big Sea Penelope downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Penelope in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.