TangledHanging from the thumbnail of the moon, loosen the tension
Must be kind of unusual, not fair falling short of denial
I'm tied up again, I'm tied upside down again
I looked up again, I must be down, I must be down, I must be

Hanging from the thumbnail of La Luna, loosen the tension
Satellites and paper chrome, reflecting damage forever
I fucked up again, I must be down, the tide and the stars
They're all tangled waiting for me to find my groundCaptcha
Widget
Liedje Green Apple Quick Step Tangled is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Tangledmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Green Apple Quick Step Tangled downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Tangled in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.