Songtekst van Gretchen Wilson: I'd Love To Be Your Last

I'd Love To Be Your Last


If I had it my way,
This would be the first time that I made love
I would be the first girl that your hands touched
We've both done our share of living
Taken chances we've been given
I've Never been too big on looking back

I don't care if I'm your first love
But I'd love to be your last

If I could do it over
I have waited for this moment
So I could give my heart to you unbroken
But if our mistakes brought us together
Does it really matter
If we were saints or sinners in the past

I don't care if I'm your first love
But I'd love to be your last

All I know is what I see when I look at you
& All I see is what I'm feeling down inside
& all I feel is that I'm feeling I finally got it right

When I wake up tomorrow
I'm gonna wrap my arms around you
Thank my lucky stars I found you
Cuz I know your heart has so much more than anyone has touched before and
Nothing matter more to me then that

I don't care if I am your first love but I'd love to be your last
I don't care if I'm your first love but I'd love to be your lastCaptcha
Liedje Gretchen Wilson I'd Love To Be Your Last is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I'd Love To Be Your Lastmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gretchen Wilson I'd Love To Be Your Last downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I'd Love To Be Your Last in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.