What Happened


In a sandalwood frame
We bout in New Mexico
I was wearin' the chain that old Indian made
That we practically stole

Little shells in a jar
We found Hanalei Bay
Got those matching tattoos
And those ten dollar shoes
To remember our stay

[chorus]

If it hadn't been so good I wouldn't feel so sad
If we hadn't been so happy baby,
It wouldn't hurt this bad
If you had told me this last summer
I'd be on the floor laughin'
Instead of standing round breakin' down
Wonderin' what happened

What am I suppose to do
Without my very best friend
Boy you left me in shock and tied up in knots
Then it hits me again

[repeat chorus]

If you had told me this last summer
I'd be on the floor laughin'
Instead of standing around breakin' down
Wonderin' what happenedCaptcha
Liedje Gretchen Wilson What Happened is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied What Happenedmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gretchen Wilson What Happened downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje What Happened in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.