Songtekst van Grief Of Emerald: The Almighty Is Rising

The Almighty Is Rising


life is ending , this chaos rules this world
one after another and the day fades away
here comes the warlords of hell
mayhem , disaster and chaos prevail
feeble holders of the crucifix
behold our troops of 6-6-6

eden to ashes , heaven in ruins
and the air is filled with death
here comes the warlords of hell
mayhem , disaster and chaos prevail
feeble holders of the crucifix
behold our troops of 6-6-6

the almighty is rising
from the depths up to the heights
waiting for the dark age to awake
to spread his sharpened claws
to cleanse this world from scum
to crush the feeble one
to raise the dead from their graves
who will crush the enemy
and reclaim that which was stolen

sky is blazing with fire from below
from glory into ashes
the tempels are no more
here comes the warlords of hell
mayhem , disaster and chaos prevail
feeble holders of the crusifix
behold our troops of 6-6-6

the almighty is rising
from the depths up to the heights
waiting for an dark age to awake
to spread his sharpened claws
to cleanse this world from scum
to crush the feeble one
to raise the dead from their graves
who will crush the enemy
and reclaim that which was stolenCaptcha
Liedje Grief Of Emerald The Almighty Is Rising is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Almighty Is Risingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Grief Of Emerald The Almighty Is Rising downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Almighty Is Rising in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.