Black Friday


Money was a never ending object for you from the start
Picture of your only loving sister
That you just fucked up

Typical
Chemical
What you got?
Bitten by Black Friday

Electrical
Predictable
What you got?
Bitten by Black Friday?

Yeah
Bitten by Black Friday
Yeah

Could you be the only precious liar that I ever knew?
Yeah all the school girls disposing the lies
So watch the last one you use

Typical
Criminal
What you got?
Bitten by Black Friday

Electrical
Subliminal
What you got?
Bitten by Black Friday

Yeah
Bitten by Black Friday
Yeah

Typical
Chemical
What you got?
Bitten by Black Friday

Electrical
Subliminal
What you got?
Bitten by Black Friday

Yeah
YeahCaptcha
Liedje Grinspoon Black Friday is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Black Fridaymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Grinspoon Black Friday downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Black Friday in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.