Songtekst van Gruesome Stuff Relish: Spaghetti Terror

Spaghetti Terror


I can remember the first time I saw "The devil and the dead"
"Cannibal Ferox", "The gates of hell", "Graveyard disturbance", "Eaten
alive"
I found my way, I saw the light
Umbero Lenzy, Michele Soavi, Lamberto Bava, Antonio Climati, Dario Argento,
Joe D'amato, Lucio Fulci, Ruggero Deodato
Cannibals and zombies
The jungle and the gore
Gods of the splatter
Mondos and softcores
"Zombie flesh eaters" saved my life
"Inferno", "Gomia", giallo all the time
"Cut and run", "Dr Butcher MD", "Demons", "Deep red" and "Zombie 3"
Frank Martin, Vincent Dawn
The kings of zombies will put you down!
Mario Bava, the old school
Spaghetti terror is pretty cool!!!Captcha
Liedje Gruesome Stuff Relish Spaghetti Terror is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Spaghetti Terrormits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gruesome Stuff Relish Spaghetti Terror downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Spaghetti Terror in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.