Count To Down


Im sneaking around the world
To lift the endings, so you turn
Turn to, face to face your shade melts down
Youe got no underground
Youre counting up to down
Down, down, down
Youre dead, youre dead bow baby

Jeg lister mig i verden
Lister mig og lofter verdens aender
Sa du vender dig om
Og ser, ser mod mig
Dit blik fanger mig, du blik fanger migCaptcha
Widget
Liedje Gry Count To Down is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Count To Downmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gry Count To Down downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Count To Down in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.