Helicopter HeartNar kirkeklokker synger tid
Pa bunden af en by
Ser jeg dig i zeeflacks sorte flade speyl
Drikker tro i draber fra en sky

Mirror cold
Frozen skin
Watersnake
Ocean train Meterkill

Rode engel uden krop
Bor pa bunden af en by

Danner tanker uden snor
I et reb du haenger i
Taler indad i dig selv
Til et tomrum uden vaegge
Hvor luften lofter lungerne til fly
Rode engel uden krop
Bor pa bunden af en by

Thermo thoughts anuimalic tone figure
Signal in the air Klang san
Helicopter heart

Freezer beat No temperature

Kulden er dy
En overfalde blinker
Ser laengselsfuldt pa fisk
Med vaegtlost blod i stimer
Savner trost og taeller stov

Rode engel uden krop

Gummi moves
Paper wind
Catchliess air
No temperature
Paper wall
No temperatureCaptcha
Widget
Liedje Gry Helicopter Heart is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Helicopter Heartmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gry Helicopter Heart downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Helicopter Heart in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.