Leave Me Alone


Leave me alone
Leva me alone to sado so solo
I light of the night I saw a black swan fly
Surrounded all sorrow I knew then that love was gone
Under the sea I swam into the moon
And burried my bones in the heartache lagoon
Leave me alone leave me alone
Leave me to sado so solo
Leave me to sado so solo
Take off your skin and let light in
Feed the flames to burn out memory
I stay in the distanve I dive in my owm
Drag me to the heat drag me to the hole of my gravity
Leave me alone leave me alone
Leave me to sado so solo
Leave me to sado so solo
All knowledge has grown destroyed all I've known
Keeps preachin' keeps preachin' keeps preachin'
Leave me to sado so solo
Leave me to sado so solo
Sado sado soloCaptcha
Widget
Liedje Gry Leave Me Alone is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Leave Me Alonemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gry Leave Me Alone downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Leave Me Alone in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.