Poles Apart


I promise by the moon that we shall meet again
I bring a souvenir from planet transparent
I bring it just to you
We were poles apart
Even though my heart beats rhythms
Of long forgotten songs
I promise that we shall meet again some sunny day
I fake me strong in water wind brings in my eyes
We'll leave the past behind us
Of ones we say goodbye
I promise by the moon
Maya Maya Maya Maya My Maya
And all the fireworks explode the quite night
We'll beat the stars below us
And love and scream and fight
I promise
Even though my heart beats rhythms
Of long forgotten songs
We were poles apartCaptcha
Widget
Liedje Gry Poles Apart is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Poles Apartmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gry Poles Apart downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Poles Apart in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.