Touch Of E!


Jeg dykker dybt ned ved vandliljer,
I en tanketom tanketomhed
Overflade fisk kigger ned p? mig
I dr?ber d?r jeg
Blandt bobler ser jeg dig blande blod
Salige sandrytmer tager os dybere, kun dybere,
Kun l?ngere ned
Over verdens opvask, ser jeg Neptun
Ved besked, med mig
I dr?ber d?r jeg
Blandt bobler ser jeg digv Blande blod
Vi blander blod Vi blander blod
Vi voldtager sl?vt hinanden
Og lander bl?dt p? bunden,
Filtrerer os i favntag, af dybhav dybets sved
I dr?ber d?r jeg
Blandt bobler ser jeg dig Blande blod
Vi blander blod Vi blander blod

In a thoughtless time
I'm diving deep down waterlilies
Surfaceless looking down upon me
I die in drops of water
Between bubbles I see you
We're mixing blood
Soulful sand rhythms lead us deeper and deeper down
Over world's wash-up I see Neptune
He knows about me
In drops I die between bubbles
I see you mixing blood
Sluggishly we rape each other
And land softly at the bottom
We filter ourselves in embraces of deep sea sweat
Souldful and rhythmsCaptcha
Liedje Gry Touch Of E! is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Touch Of E!mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gry Touch Of E! downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Touch Of E! in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.