Gdy Kwitnie onkilgdy wszystko si zdarzy co sta si nie moe
(i wszystko si wietniej ni w ksikach uoy)
najgupszy bakaarz w tym ujrzy znak
(a my w wir wkrg wokoo o tak)
e mona z niczego co stworzy

to co jest jednoci bez celw i przyczyn
(kwiat powie to lepiej ni ksika przemilczy)
jednoci tak dawn e now ju
(a my wszerz w dal wokoo i wzdu)
jest wszystkim czymkolwiek i niczym

wic kocham ci kochasz mnie
chwy mnie za rk
jest w ksikach co szczelniej ni ksika zamknite
a w gbi tych wyyn co chyl si w nas
kto znaczy nas piknem jak pitnem

co w nas wieci janiej ni soca i zorze
co w nas znaczy wicej ni ksika rzec moe
co w nas jest wspanialsze ni poj si da
(a my w krzyk w skok yjemy o tak)
w nas jedno przez jedno si mnoy

wic kocham ci kochasz mnie
chwy mnie za rk
jest w ksikach co szczelniej ni ksika zamknite
a w gbi tych wyyn co chyl si w nas
(a my w piew w tan wokoo przez czas)
kto znaczy nas piknem jak pitnem

wic kocham ci kochasz mnie
chwy mnie za rk
jest w ksikach co szczelniej ni ksika zamknite
co w nas jest wspanialsze ni poj si da
kocham ci kochasz mnie
chwy mnie za rk
jest w ksikach co szczelniej ni ksika zamknite
co w nas jest wspanialsze ni poj si da
(a nigdy jest zawsze
nigdy jest zawsze
a nigdy jest zawsze od teraz)Captcha
Widget
Liedje Grzegorz Turnau Gdy Kwitnie onkil is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Gdy Kwitnie onkilmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Grzegorz Turnau Gdy Kwitnie onkil downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Gdy Kwitnie onkil in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.