Pki Czasstoi samotna pompa
w ulicy chryzopompa
przy palcu
z rury gba delfina
dawny wiat przypomina
lecz na co?
czasem przyjdzie sowcaki
zamyli si odfrunie
nawet nie dotknie
czasem list od drubackiej
zreszt wrony i gacki
samotnie (owszem samotnie)
uliczka jak sen kurzy
a ksiyc taki duy
na poprzek
aobne szumi tuje
pompy nikt nie pompuje
niedobrze
czasem czarnoksinicy
przystan w tej ulicy
z gwiazd heroda
poszepc zrobi swoje
lecz pompie pompie mojej
jaka wygoda?
wic ni si noc pompie
e wodnik z nieba zstpi
i wreszcie
ryms-pyms i woda leci
i ksiyc w niebie wieci
jak piercie
s aktualne sprawy
kraj taki jest ciekawy
wedug Jerzego
a mnie ta pompa po co?
ta pompa dniem i noc -
dlaczego
(nie wiem)
dlaczego?
stoi samotna pompaCaptcha
Widget
Liedje Grzegorz Turnau Pki Czas is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Pki Czasmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Grzegorz Turnau Pki Czas downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Pki Czas in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.