Songtekst van Guardians Of Time: Guardians Of Time

Guardians Of Time


Father of dimensions hold
The keys to our destinies
Beyond the gates where time stand still
The Guardians of Time you will meet

They're immortal, always have been
Protectors of mankind sins
In past and present they will be
supremes, not like you and me

Time is precious, cherish your life
Remember the Guardians of Time
They are watching over you
Hail to the Guardians of Time

Whirlwinds of doom
Storm from beyond

Watch them arise now
The Guardians of Time
Fight for a lifetime
Together
Raising their swords now
The Guardians of Time
Fight for a lifetime
Together

Whirlwinds of doom
Storm from beyond

Watch them arise now
The Guardians of Time
Fight for a lifetime
Together
Raising their swords now
The Guardians of Time
Fight for a lifetime
TogetherCaptcha
Liedje Guardians Of Time Guardians Of Time is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Guardians Of Timemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Guardians Of Time Guardians Of Time downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Guardians Of Time in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.