High Octane


Now!
The race has just begun and now it's for real
It's just like a fight of blood and steel
Two tons of steel, Fumes and screaming wheels
The engine makes me fly Torque on high

Iron meets iron The body is trembling
Pushing my beast towards the other side

Come with me, I'll give you high octane
Fly with me like a hurricane

Anger fills me I shift down in rage
Letting the power out I'm on my way

Come with me, I'll give you high octane
Fly with me like a hurricane

I'm in the lead, my adrenalin flows
Pushing me faster, my monster it roars

Come with me, I'll give you high octane
Fly with me like a hurricane
Come with me, I'll show you the way
Flying away in my hurricane

Iron meets iron The body is tremblingCaptcha
Liedje Guardians Of Time High Octane is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied High Octanemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Guardians Of Time High Octane downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje High Octane in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.