Payback


So your life seems shining bright,
Time to turn day into night
There's a price upon your head now
Just one chance to:

Pay you back Make you bleed
Face the fact Make you scream

So your day has turn to night,
And my night has turn to day
All because that hidden thought
The thought that wants to:

Pay you back Make you bleed
Face the fact Make you scream

Raging, hating, driven Purpose of the soul
Flying like a bullet aiming for its goal
No more bright horizon No more lighten land
Amused by the thought that you died by my hand

Now I am beyond the skies
Raised above what lies behind
As the darkness clouds my mind,
Hate is growing, easy to find

Pay you back Make you bleed
Face the fact Make you screamCaptcha
Widget
Liedje Guardians Of Time Payback is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Paybackmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Guardians Of Time Payback downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Payback in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.