I Miss You


I know if you could hear me
You'd say there's always two sides to every story
Here's mine I've found out
I can't live without you

Loving you was easy and being true was hard
One too many lies and you were gone
I didn't want to face up to the nights
I'd done
I thought
I'd be alright
but I was wrong

I miss you!
Oh
I miss you
I'm gonna need you
More and more each day
I miss you
More than words
Can say
More than words
Can say
More than words
Can ever say!

Saying that I'm sorry isn't good enough
I need to show you
show how much
I've changed cause girl
If you could seen what I'm goin' through
You wouldn't be afraid to try againCaptcha
Liedje Haddaway I Miss You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Miss Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Haddaway I Miss You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Miss You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.